Zaterdag 8 februari 2014 waren de eerste plaatsingswedstrijden voor de keuze oefenstof niveau F, G en H. Deze wedstrijden werden gehouden in sporthal de Trije in Franeker.

Deze dag was verdeeld in 4 verschillende wedstrijden. Verdeeld over wedstrijd 2, 3 en 4 deden er in totaal 12 turnsters van DOS Dronrijp mee. De turnsters die deze dag uitkwamen voor DOS Dronrijp waren: Annet van der Schuit, Femke Postma, Naomi Hogerhuis, Fianne Sarchosakis, Sibrich Wijngaarden, Rita Mak, Hester Tuinstra, Alieke Haanstra, Baukje Greidanus, Janine Breuker, Sietske Overal en Marthe Schaafma.

In de 2e wedstrijd deed Annet van der Schuit mee. Zij kwam uit in de categorie jeugd 2 niveau H. Annet turnde een keurige wedstrijd, ze liet nette oefeningen zien en deed voor het eerst op een wedstrijd de vloeroefening op muziek! Annet mocht naar voren komen voor een keurige vierde plaats met een puntentotaal van 40,65.

In de 3e wedstrijd kwamen Femke Postma en Naomi Hogerhuis uit in de categorie junior 2 niveau F. Femke turnde een hele goede wedstrijd. Ze had vooral hoge scores op vloer en de brug. Helaas viel ze bij de handstand doorrol van de balk. Desondanks werd ze nog zeer verdienstelijk 1e met een puntentotaal van 43,075.

Naomi turnde ook een goede wedstrijd, ze deed tijdens deze wedstrijd een element voor het eerst alleen op de vloer. Helaas liet ze vooral bij de balk wat punten liggen. Naomi is geëindigd op de derde plaats met een puntentotaal van 40,675.

Fianne Sarchosakis kwam in deze wedstrijd uit in de categorie junior 1 niveau F. Fianne had een hoge brugscore, maar liet helaas wat punten liggen bij de balk. Bij sprong en vloer  zat ze dichtbij de punten van haar tegenstander. Fianne is deze wedstrijd geëindigd op een keurige 2e plaats met een puntentotaal van 41,775.

Sibrich Wijngaarden kwam in deze wedstrijd uit in de categorie Jeugd 2 niveau F. Sibrich turnde een hele constante wedstrijd. Sibrich had op elk onderdeel de hoogste score in haar categorie! Sibrich werd dan ook zeer verdienstelijk 1e met een puntentotaal van 42,725.

In de 4e wedstrijd kwam Rita Mak uit in de categorie senior niveau G. Rita liet een nette vloer oefening zien en deed bij sprong sinds weken weer de overslag over de pegasus. Bij de balk en brug heeft Rita helaas wat punten laten liggen. Rita is uiteindelijk geëindigd op een vierde plaats met een puntentotaal van 36,300.

Hester Tuinstra en Alieke Haanstra kwamen uit in de categorie junior 1 niveau G. Hester turnde een hele constante wedstrijd en had net als Sibrich in de vorige wedstrijd, ook op elk onderdeel de hoogste score in haar categorie! Hester is hier dan ook voor beloond met een 1e plaats met een puntentotaal van 43,225.

Alieke heeft ondanks dat ze het erg spannend vond een keurig overslag laten zien op sprong. Op balk en brug heeft ze helaas punten laten liggen door verschillende vallen. Op haar favoriete onderdeel de vloer liet ze weer een keurige oefening zien. Alieke is geëindigd op de 3e plaatst met een puntentotaal van 37,025.

Baukje Greidanus kwam uit in de categorie junior 2 niveau G. Baukje turnde een goede wedstrijd met hoge scores op sprong en vloer. Bij de brug en de balk behaalde ze minder punten, maar dit was uiteindelijk genoeg voor een keurige 2e plaats met een puntentotaal van 40,250.

Janine Breuker en Sietske Overal kwamen uit in de categorie jeugd 1 niveau G.

Janine turnde een hele nette wedstrijd. Ze had mede door een keurige salto achterover van de brug een hoge score op de brug. Op de andere onderdelen deed Janine het ook erg goed en Janine werd hiervoor dan ook beloond met een 1e plaats met een puntentotaal van 40,775.

Sietske turnde ook een keurige wedstrijd. Met haar punten op balk stak ze met kop en schouders boven de anderen in haar categorie uit. Op de andere onderdelen deed zij het ook netjes en deed ze net als Annet en Janine voor het eerst op een wedstrijd de vloeroefening op muziek. Sietske is geëindigd op de 3e plaats met een puntentotaal van 38,775.

Ook Marthe Schaafsma deed mee in de laatste plaatsingwedstrijd van deze dag. Marthe kwam uit in de categorie Jeugd 2 niveau G. Marthe liet ondanks een tijdje niet geturnd te hebben keurige oefeningen zien. Zij had op brug de hoogste score in haar categorie en liet verder ook goede oefeningen zien. Marthe is geëindigd op de 3e plaats met een puntentotaal van 40,150.
Een wedstrijddag waar dus zeer veel medailles zijn behaald. De turnsters hebben dit door hun goede prestaties ook zeker verdiend. Allemaal gefeliciteerd en nu op naar de volgende plaatsingswedstrijden op 15 maart 2014!