24 april in Franeker

De jaarlijkse onderlinge wedstrijden werden weer gehouden in Franeker, hier zijn (bijna) alle toestellen aanwezig en een zee aan ruimte waardoor alle onderdelen goed in beeld zijn. Nagenoeg alle leden van de recreatiegroepen alsmede de selectiegroepen turnen en springen deden mee hetgeen resulteerde in een grote deelname. Dat niet iedereen een prijs kon winnen was al bekend maar niet te min heeft iedereen hartstikke zijn best gedaan. De uitslagen zijn als volgt:

Recreatie jongens en meisjes
R3 5/6jaar
1 Bente Reitsma
2 Anita van der Meer
R3 7 jaar
1Jeanette Kramer
2 Lianne Tigchelaar
R2 8 jaar
1 Jildou Struiksma
2 Ilse Marije van Beem 
R2 instap
1 Silke Smids
2 Senna Greidanus
R1 Pup 1
1Janine Oostelbos
2 Gejanne Hiemstra
3 Aniek Faas
R1 Pup+
1 Juliette Oostelbos
2 Jildou Peeters
jongens tm 8jr
1 Thymo Visscher
2 Matz Dijkstra
3 Jelmer de Boer
jongens >8jr
1 Lucas Visscher
2 Sytse de Boer
3 Harmen Nanninga
Selectie turnen
Niv 12, 6/7jr
1 Lisanne Scharringa
Niv 12, 8jaar
1 Amira Nagel
Niv 12, instap
1 Su Lin Grijpma
Niv 11, pup1
1 Mare Bonnema
Niv 10, pup1+2/jeugd
1 Sietske Overal
2 Marije vd Meulen 
Niv 9, pup1+2
1 Janine Breuker
Niv 8, jeugd1+2
1 Nynke Postma
2 Marthe Schaafsma
Niv 8, junior1+2
1Baukje Greidanus
Niv 5,6,7 div cat.
1 Sanne Veldman
2 Femke Postma
Selectie springen
minitr.-kast Instap E
1 Pleun Kuipers
2 Senne Idsardi
minitr.-valmat Instap E
1 Pleun Kuipers
Hester Visser
minitr.-kast Jeugd D
1 Janet Sijtsma
2 Branda de Vries
minitr.-valmat Jeugd D
1Janet Sijtsma
2 Branda de Vries
minitr.-pegasus Junior C
1 Iris Slooter
minitr.-valmat Junior C
1 Iris Slooter
Junior A/B
1 Marrit Zeinstra
2 Berber Kemper
Senior A/B
1 Sanne Veldman
2 Martine Zeinstra

Clubkampioenen:
Recreatie meisjes – Jeanette Kramer
Recreatie jongens – Lucas Visscher
Selectie turnen, verplichte oefenstof – Su Lin Grijpma
Selectie turnen, keuze oefenstof – Sanne Veldman
Selectie springen, niveau DE – Janet Sijtsma
Selectie springen, niveau ABC – Sanne Veldman