Klachtenregeling

Bij GV DOS hebben verschillende vormen van sport: recreatief en selectie, oud en jong. We hebben trainers in dienst en een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. In alle samenwerkingsverbanden ontstaat er wel eens wrijving of gaat er iets mis. Vast en zeker ook bij onze vereniging. Daarom vinden wij het belangrijk om daar afspraken over te maken met elkaar. Het is namelijk ons doel om in een veilige omgeving te kunnen sporten en dat we elkaar kunnen aanspreken en vertrouwen.

Wat te doen bij ontevredenheid?

Indien iemand ontevreden ergens over is of vindt dat hij/zij verkeerd is behandeld, is het belangrijk om eerst de persoon die dit veroorzaakt hier op aan te spreken. Dit kan je trainer zijn, maar ook een bestuurslid, maar natuurlijk ook een lid. Mocht je er tijdens een gesprek met deze persoon niet uitkomen, dan kun je het bestuur benaderen. Het bestuur (een of meer leden) zal dan beide partijen horen en vervolgens proberen te bemiddelen tot een oplossing. Mocht dit laatste ook niet naar tevredenheid verlopen dan hebben we bij GV DOS nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar je terecht kunt via telefoonnummer 06-13549440.

Naast bovenstaande mogelijkheden binnen onze vereniging, is het ook mogelijk om via de KNGU een anonieme klacht in te dienen. Bijvoorbeeld bij Grensoverschrijdend gedrag/misbruik melden – Dutch Gymnastics.

Wij hopen dat het niet nodig is om hiervan gebruik te moeten maken. Maar twijfel niet om contact op te nemen als u vragen of twijfels heeft.