6 april 2013 in Leeuwarden

Zaterdag 6 april was alweer de 2e plaatsingswedstrijd voor niveau 9 t/m 12. Deze werd gehouden in de Rengershal in Leeuwarden.

In de 1e wedstrijd deden weer veel jonge turnsters van Dos mee. Lisanne Scharringa en Annarens v/d Hem in de categorie 6/7 jaar niveau 12. Voor Lisanne ditmaal een 2e prijs en voor Annarens opnieuw een 3e prijs, goed gedaan! In de categorie 8 jaar niveau 12 deden Charlotte Brandsma, Amira Nagel en Rixt Lommerse mee. Charlotte mocht net naast het podium komen staan met een 4e plaats! Amira is deze wedstrijd als 8e geëindigd en Rixt als 15e, ook keurig gedaan meiden! Sabina Reitsma, Bente Kamminga en Sulin Grijpma deden mee in de categorie instap niveau 12. Sabina is deze wedstrijd als 12e geëindigd, Bente als 14e en Sulin opnieuw als  5e  in deze categorie, goed gedaan meiden! In de 3e wedstrijd deed Marije v/d Meulen mee in de categorie pupil 1 niveau 10. Marije is geëindigd op een keurige 6e plaats! Ook deden Mare Bonnema en Annemarieke Meppelinkdeze wedstrijd mee, zij deden mee in de categorie pupil 1 niveau 11. Mare eindigde deze wedstrijd op een 9eplaats en Annemarieke mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen! Keurig meiden. In de laatste wedstrijd deed Sietske Overal mee in de categorie pupil 2 niveau 10. Sietske is als 8e geëindigd. Wian Nauta  deed deze wedstrijd mee in de categorie jeugd 1 niveau 10, zij kwam op een 6e plaats. Janine Breuker deed mee in categorie pupil 2 niveau 9. Ze is geëindigd op een 3e plaats! Ook Lotte  Weijer deed mee in niveau 9 maar dan als pupil 1. Lotte mocht deze keer ook op het podium komen want zij eindigde als 3e in haar categorie! De meiden van deze laatste wedstrijd, ook  super goed gedaan!!