Zaterdag 15 maart 2014 waren de tweede plaatsingswedstrijden voor de keuze oefenstof niveau F, G en H. Deze wedstrijden werden net als de vorige keer gehouden in sporthal de Trije in Franeker.

Deze dag was weer verdeeld in 4 verschillende wedstrijden. Verdeeld over wedstrijd 2, 3 en 4 deden er in totaal 12 turnsters van DOS Dronrijp mee. De turnsters die deze dag opnieuw uitkwamen voor DOS Dronrijp waren: Annet van der Schuit, Femke Postma, Naomi Hogerhuis, Fianne Sarchosakis, Sibrich Wijngaarden, Rita Mak, Hester Tuinstra, Alieke Haanstra, Baukje Greidanus, Janine Breuker, Sietske Overal en Marthe Schaafma.

Annet van der Schuit kwam uit in de categorie jeugd 2 niveau H. Annet turnde opnieuw een keurige wedstrijd. Ze liet nette oefeningen zien en liet vooruitgang zien naar aanleiding van de eerste plaatsingwedstrijd. Annet is hierdoor geëindigd op een 3e plaats, met een puntentotaal van 41,95. Door de scores van beide wedstrijden bij elkaar op te tellen heeft Annet een totale score van 82,60. Dit brengt Annet over beide plaatsingswedstrijden gezien op een 2e plaats. Voor de doorstroming naar de FK is het voor Annet nog afhankelijk van hoeveel turnsters er door morgen stromen.

Bij deze plaatsingswedstrijd zijn de voor de prijsuitreiking verschillende categorieën samengevoegd voor de medailles.

Femke Postma en Naomi Hogerhuis kwamen uit in de categorie junior 2 niveau F. Fianne Sarchosakis kwam uit in de categorie junior 1 niveau F. Deze twee categorieën waren tijdens deze plaatsingwedstrijd samengevoegd voor de medailles. Femke was deze dag helaas niet fit, het was voor Femke dus extra moeilijk om te presteren deze dag. Femke heeft al haar oefeningen geturnd, maar doordat ze niet fit was heeft ze punten laten liggen. Femke is hierdoor in haar categorie op de 3e plaats geëindigd, met een puntentotaal van 42,575. Tijdens deze wedstrijd was ze door de samenvoeging van beide categorieën als 5e geëindigd. Femke heeft een totale score van 85,65. Dit betekent dat Femke in haar categorie naar aanleiding van de beide plaatsingswedstrijden is geëindigd op een 1e plaats. Dit betekent dat zij doorstroomt naar het Fries Kampioenschap!

Naomi heeft het tijdens deze wedstrijd goed gedaan. Ze had op de onderdelen sprong en vloer de hoogste scores in haar categorie. Bij balk en brug had ze lagere scores waardoor ze daar punten heeft verloren. Dit heeft Naomi in haar categorie gebracht op een 2e plaats, met een puntentotaal van 42,700. Tijdens deze wedstrijd was dat door de samenvoeging van de categorieën een 3e plaats voor Naomi. Naomi heeft een totale score van 83,375. Ze is hierdoor over beide wedstrijden gezien op de 3e plaats geëindigd.                                                                                                                          Fianne turnde vandaag een stabiele wedstrijd. Fianne liet nette oefeningen zien en had een erg hoge brugscore. Op de andere onderdelen scoorde ze ook goed. Dit heeft Fianne tijdens deze wedstrijd en tevens in haar eigen categorie gebracht op een 1e plaats, met een puntentotaal van 44,025. Fianne heeft een totale score van 85,80. Ze is hierdoor over beide wedstrijden gezien op de 1e plaats geëindigd. Dit betekent dat ook Fianne doorstroomt naar het Fries Kampioenschap.

Sibrich Wijngaarden kwam in deze wedstrijd uit in de categorie Jeugd 2 niveau F. Bij Sibrich was de categorie jeugd 1 niveau F ook bij haar categorie samengevoegd voor de medailles. Sibrich turnde opnieuw een hele nette en stabiele wedstrijd. Vooral op brug en sprong heeft Sibrich goed gescoord. Sibrich is hierdoor tijdens deze wedstrijd en in haar categorie opnieuw geëindigd op de 1e plaats, met een puntentotaal van 44,500. Voor Sibrich dus opnieuw een gouden medaille. Haar totale score is 87,225. Sibrich is hierdoor gemiddeld dus ook op de 1e plaats geëindigd en mag ook naar het Fries Kampioenschap.

Rita Mak kwam uit in de categorie senior niveau G. Rita heeft tijdens deze wedstrijd hoger gescoord dan bij de vorige plaatsingwedstrijd. Ze haalde redelijk goede punten bij sprong en brug, ondanks dat ze bij brug geen afsprong heeft laten zien. Bij de onderdelen balk en vloer heeft Rita lager gescoord. Dit heeft Rita gebracht op een 4e plaats, met een puntentotaal van 37,925.Rita haar totale score is 74,225. Dit brengt Rita gemiddeld ook op de 4e plaats.