Lidmaatschap & Organisatie

Gymnastiekvereniging DOS te Dronrijp

Ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden, onder nr. 40001451
Opgericht: 1 april 1967
Koninklijk goedgekeurd: 15 mei 1975

Het lidmaatschap van GV DOS geeft o.a. de nader te omschrijven verplichtingen:  

De contributie is per maand verschuldigd. Dit dient via een automatische overschrijving per bank of postbank te gebeuren, ten bedrage van de door u verschuldigde maandcontributie. De contributie die u verschuldigd bent, dient vooruit of in de eerste week van de desbetreffende maand betaald te zijn. 


Aanmelden
  

De contributie tarieven geldende voor de diverse afdelingen van GV DOS: 

Afdeling recreatie  
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 7,00
voor ieder extra uur na het 2de uur € 6,00
   
Afdeling jazz  
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 7,00
voor ieder extra uur na het 2de uur € 6,00
   
Afdeling selectie (selectie turnen en selectie springen)  
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 7,00
voor ieder extra uur na het 2de uur         € 6,00 

Selectie turnen en selectie springen zijn verschillende disciplines. De contributie wordt per selectie berekend. 

Indien er deelgenomen wordt aan wedstrijden is wedstrijdgeld verschuldigd – dit wedstrijdgeld wordt per deelnemer/deelneemsters doorbelast.
Naast de maandelijkse contributie dient het lid eenmalig per jaar de KNGU Bondscontributie af te dragen. Voor 2022 is dit voor leden t/m 15 jaar € 23,80 en voor leden vanaf 16 jaar € 29,40. Dit bedrag zal in maart / april via incasso of factuur worden verrekend.

 

Klik hier om je in te schrijven bij DOS Dronrijp!


Beëindiging
 

Beëindiging van het lidmaatschap kan enkel plaatsvinden door het bestuur of de ledenadministratie van GV DOS voor 1 januari of 1 juli hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap eerder dan 1 januari of 1 juli, dient tot 1 januari / 1 juli contributie te worden betaald.

Ledenadministratie GV DOS
Mirjan Jorritsma-Dijkstra
e-mail: mirjangvdos@gmail.com

Indien men als lid van GV DOS heeft bedankt, maar zich binnen een half jaar wederom als lid aanmeldt, houdt het bestuur zich het recht voor een inschrijfgeld van € 11,50 in rekening te brengen.  

Voorzitter
Jan Maarten Verhagen
e-mail: jmverhagen@dotec.nl
Secretariaat
Tessa Dijkstra
e-mail: tessagvdos@hotmail.com
Penningmeester
Tea Terpstra
e-mail: teagvdos@gmail.com
Ledenadministratie
Mirjan Jorritsma-Dijkstra
e-mail: mirjangvdos@gmail.com
Bestuurslid
Hermien Hoekstra
e-mail: info@stockcar29.com

 

Bestuurslid
Mariet Kaper

Bestuurslid
Anke Zijlstra
e-mail: anke.zijlstra@outlook.com

Bestuurslid
Jannie Feenstra
e-mail: jannief7@chello.nl