Lidmaatschap & Organisatie

 

Gymnastiekvereniging DOS te Dronrijp 

Ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden, onder nr. 40001451
Opgericht: 1 april 1967
Koninklijk goedgekeurd: 15 mei 1975

Het lidmaatschap van GV DOS geeft o.a. de nader te omschrijven verplichtingen:  

De contributie is per maand verschuldigd. Dit dient via een automatische overschrijving per bank of postbank te gebeuren, ten bedrage van de door u verschuldigde maandcontributie. De contributie die u verschuldigd bent, dient vooruit of in de eerste week van de desbetreffende maand betaald te zijn. 


Aanmelden
  

De contributie geldende voor de diverse afdelingen van GV DOS:  

Afdeling recreatie
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur € 5,50
Afdeling jazz
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur € 5,50
Afdeling selectie (selectie turnen en selectie springen)
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur         € 5,50 

Selectie turnen en selectie springen zijn verschillende disciplines. De contributie wordt per selectie berekend. 

Indien er deelgenomen wordt aan wedstrijden is wedstrijdgeld verschuldigd – dit wedstrijdgeld wordt per deelnemer/deelneemsters doorbelast. 
Naast de maandelijkse contributie dient het lid eenmalig per jaar de KNGU Bondscontributie af te dragen. Voor 2021 is dit voor leden t/m 15 jaar € 23,20 en voor leden vanaf 16 jaar € 28,60. Dit bedrag zal in maart / april via incasso of factuur worden verrekend.


Beëindiging

Beëindiging van het lidmaatschap kan enkel plaatsvinden door het bestuur of de ledenadministratie van de GV DOS hiervan schriftelijk in kennis te stellen en alleen per 1 januari of 1 juli. 
Stop(t) je/u eerder dan dient tot 1 januari / 1 juli contributie te worden betaald. 
Tussentijdse 
beëindiging is niet mogelijk.  

Ledenadministratie GV DOS
Mirjan Jorritsma-Dijkstra
e-mail: mirjanjorritsma@hetnet.nl

Indien men als lid van GV DOS heeft bedankt, maar zich binnen een half jaar wederom als lid aanmeldt, houdt het bestuur zich het recht voor een inschrijfgeld van € 11,50 in rekening te brengen.

Voorzitter
Ellen Kuipers
Tel. 06-13549440
e-mail: ellen_kuipers@xs4all.nl
Secretariaat
Emmy van der Kooi
e-mail: emmygvdosdronrijp@gmail.com
Penningmeester
Tea Terpstra
e-mail: teagvdos@gmail.com

Ledenadministratie
Mirjan Jorritsma-Dijkstra
e-mail: mirjanjorritsma@hetnet.nl

Bestuurslid 
Tessa Dijkstra

Bestuurslid
Mariet Kaper

Bestuurslid
Hermien Hoekstra
e.mail: info@stockcar29.com

Leiding Gymnastiek en Recreatie (woensdag)

Leiding Jazz /Adults 20+/Dans (dinsdag)

Dames Recreatie (maandag)

Leiding Kleutergym (woensdag)

Leiding Selectie Turnen (maandag en zaterdag)

Leiding Jongens (vrijdag)

Leiding Selectie Groepsspringen meisjes en dames (donderdag)

Muriel Jonkman

Anne-Marije Loggen

Kyara Krans

Muriel Jonkman

Femke Postma

Marike Santhuizen

Femke Postma