Privacyverklaring

Gymnastiekvereniging DOS te Dronrijp

 

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE LEDEN

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de in stand houding van onze vereniging.

 

DOORGIFTE AAN DERDEN

Uw gegevens zullen worden vastgelegd in ons ledenregistratiepakket genaamd Club Assistent. Dit is een beveiligd pakket. Wij gebruiken dit pakket voor onze administratie. Als een verenigingslid aan een wedstrijd wil deelnemen zal de voor- en achternaam, adres en de geboortedatum worden doorgeven aan de organisatie hiervan. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing, wordt uw e-mailadres hiervoor gebruikt.

 

DIRECT MARKETING

Wij stellen onze gegevens niet beschikbaar voor direct marketingdoeleinden zoals aanbiedingen van turnmaterialen, kleding, loterijen, e.d.

 

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaarplicht van onze administraties van 7 jaar. Dit zoals valt binnen de bewaarplicht voor de belastingdienst.

 

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Opgesteld: 1 mei 2018